Зміст
Вхід в систему

Система дистанцiйного навчання працює в режимі спрощеної реєстрації.
Для вашої ідентифікації придумайте логін та пароль, введіть його і вподальшому використовуйте іх для входу в систему.

Детальніше див. Організація навчанняЯндекс.Метрика

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

Навчальні курси в Системі  згруповані у 3 великих блоки професійні (кваліфікаційні), тематичні та курси для студентів ПУЕТ.

 

 "Професійні (кваліфікаційні) курси" - розроблені на основі встановлених  вимог до певних професій  чи посад. Вони  охоплюють різноманітні аспекти знань, умінь та навиків,  необхідних для успішного виконання певних посадових обов’язків.  Окремі з цих курсів розроблені у відповідності з вимогами Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) і є обов’язковими для проходження у межах підвищення кваліфікації  окремими працівниками кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ (обов’язкове підвищення кваліфікації керівників, головних бухгалтерів кредитних спілок, працівників фінансових установ, відповідальних за внутрішній фінансовий моніторинг).  Інші  професійні курси (для касирів, кредитних інспекторів, керівників філій кредитних спілок,  голів правлінь сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів тощо) хоч і не є обов’язковими, однак  сприяють формуванню   певних знань, умінь та навиків, які необхідні для успішного виконання посадових обов’язків  цими  працівниками.

"Тематичні  курси" -  навчальні курси та тренінги з окремих аспектів діяльності кредитної спілки чи сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, що дозволяють отримати чи поглибити професійні знання, уміння та навики з певної теми (проблематики). Кожен  з цих курсів   має 3 рівні – «базовий», «середній» та «високий» і слухачі можуть самі встановлювати бажаний рівень підготовки із обраної  тематики.

"Курси для студентів ПУЕТ" – розроблені за навчальними планами  підготовки бакалаврів, спеціалістів чи магістрів  спеціальностей "Економіка підприємства", "Менеджмент організацій", "Фінанси", "Банківська справа", "Облік та аудит"   окремих вищих навчальних закладів, зокрема лідера кооперативної освіти  України - Полтавського університету економіки і торгівлі.  Інші університети та коледжі, в яких викладаються кооперативні дисципліни, як і окремі  викладачі, також можуть розміщувати свої курси на нашому порталі  дистанційної освіти.

© 2009 - 2014 Гончаренко В.В.